تماس با ما

فرم ارتباط با مدیریتاطلاعات تماس پرتومکس


شماره های تماس

و 09334639899


پست الکترونیک

sales@partomax.com

info@partomax.com


آدرس دفتر

مشهد، خیابان ابوذر، بین ابوذر شش و هشت طبقه دوم