مزایا dob
2019-10-19

مزایا و معایب driver on board)DOB)

مزایا طول عمر بالاتر بخاطر عدم استفاده از خازن الکترولیت کاهش هزینه تولید نصب آسان نداشتن نویز الکترومغناطیس معایب پایین بودن ضریب اصلاح توان(راکتیو) و افزایش هزینه انرژی  برای ایجاد ضریب اصلاح توان نیاز به افزودن خازن الکترولیت در مدار آن میباشد که خود نیز منجر به افزایش قیمت و کاهش طول عمر میشود. عدم امکان استفاده در روشنای هوشمند. پایین بودن راندمان نوری  محدودیت توان تا حداکثر ۹ وات محدود بودن بازه ولتاژ ورودی ۲۰۰ تا ۲۳۵ سوسو نور و اثر نامطلوب آن در […]